Mgr. Veronika Jermolajeva

Mgr. Veronika Jermolajeva

Zahradnická 6
603 00 Brno
IČ: 66253888
DIČ: CZ7455140209

Informace o kanceláři Mgr. Veronika Jermolajeva

Advokátní kancelář Mgr. Veroniky Jermolajevy nabízí svým stávajícím i novým zákazníkům komplexní právní poradenství ve všech oblastech práva České republiky, což zahrnuje právní porady, sepis smluv a jiných listin, zastupování v řízení před soudy a správními orgány, mimosoudní jednání s klienty i protistranou.

 

Mezi naše klienty patří jak fyzické tak právnické osoby, kterým můžeme nabídnout komplexní servis a zejména v:

  • občanskoprávních věcech: (kupní smlouva, darovací smlouva, věcná břemena, zástavní právo aj.) právo nemovitostí (vlastnické žaloby, nájemn, zásahy do pokojného stavu, náhrada škody, aj.)
  • obchodněprávní agenda: (zakládání společností, převody obchodních podílů, úprava společenských smluvy, zakladatelské listiny, všechny typy obchodních smluv, vymáhání pohledávek)
  • v oblasti rodinného práva (opatrovnická řízení, řízení o rozvodu manželství, řízení o osvojení, aj.)
  • v oblasti pracovního práva (pracovní smlouvy, neplatnost skončení pracovního poměru, náhrada škody, aj.)
  • zastupování před soudy ve všech typech řízení (občanském, správním, trestním) a před soudy všech instancí obhajoba v trestních věcech, ve věcech insolvence

Fotografie a videa

S kým můžete přijít do kontaktu?

 

Mgr. Veronika Jermolajeva,

advokátka ev. č. 09622

 

tel. +420 605 268 156

Kde nás najdete?